روایتی از اقدامات مشکوک در قالب معاهده بین المللی؛

درخواست حذف این مطلب
موشک ایران

کافی است محل در نظر گرفته شده برای سایت رصد امواج ناشی از آزمایشات هسته ای را که حوالی میدان انقلاب است، روی نقشه مشخص کرده و سپس فاصله آن را با نهاد ریاست جمهوری و سایر نهادهای حساس نظام بسنجیم.

http://javaninews.ir