چرا یونیفرم شمخانی اهمیت داشت؟/ هنر دیپلماسی فقط «لبخند»نیست +ع و

درخواست حذف این مطلب

دیدار خارجه فرانسه با شمخانی - کراپ شده

هنر دیپلماسی در دنیا، هنری پویا و در حال تکامل است و ا اما همان شیوه هایی که برخی دیپلمات های کشورهای در حال توسعه در های غربی آموخته اند، همان شیوه های مورد استفاده توسط سیاستمدارا غربی نیست

نوع برخورد مقتدرانه دریابان شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و به نوعی دیگر،محمدجواد ظریف، خارجه کشورمان با فرانسوی که قبل از سفر به ایران اظهارات لغو و مداخله جویانه زیادی علیه کشورمان انجام داده بود، رساننده این پیام بود گه سر منافع امنیت ملی خود با هیچ کشوری مصالحه نمی کند. جنس عزتمندانه و مقتدرانه گفتگوهای مطرح شده بین شمخانی و ظریف از یک سو و لودریان و هیات فرانسوی از سوی دیگر، نشان داد که دیپلماسی در مفهوم مدرن تنها منحصر در تبادل لبخند و رعایت یکطرفه آداب مهمانداری و پهن فرش قرمز نیست و در دنیای امروز، در ملاقات بین مقامات حتی یک اشاره چشم و نوع دست دادن هم حاوی کارکردهای دیپلماتیک و رساننده پیام های هستند.

 http://javaninews.ir