داد و فریاد خواهر یک مجلس در صحن علنی +

درخواست حذف این مطلب

حاشیه سازی خواهر مجلس در صحن علنی +

 ایراد نطق هاجر چنارانی مردم نیشابور در صحن علنی مجلس شورای ی به حاشیه کشیده شد.

نطق این  مجلس با اعتراض خواهرش از جایگاه خبرنگاران و مهمانان همراه شد.

خواهر این مجلس مدعی بود که صدای هاجر چنارانی را در زمان نطق کم کرده اند .

شرح کامل ماجرا را میتوانید در لینک زیر مطالعه کنید.

حاشیه سازی خواهران یک در جلسه علنی

این اتفاق را در ویدئو زیر مشاهده کنید.

http://javaninews.ir