آمادگی برای پاسخگویی به هر نوع تهدیدی را داریم

درخواست حذف این مطلب

 ایران آماده پاسخگویی به هر تهدیدی است عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی  در حاشیه رزمایش ف ان ولایت این نیرو و در جمع خبرنگاران گفت: اه متعددی برای رزمایش پیش بینی شده بود که به بخش از اعظمی از آن ها دست پیدا کردیم که البته نقص هایی هم وجود داشت که باید در بررسی های رزمایش روی آن ها کار کنیم تا در سال های بعد و مواقع اصلی این نقایص را بر طرف کنیم.

بیشتر بخوانید:آمادگی برای پاسخگویی به هر نوع تهدید